Grwpiau cymunedol a COVID-19

Wrth i COVID-19 barhau i ysgubo ar draws y Deyrnas Unedig, mae mwy a mwy o bobl yn cael eu sbarduno i helpu’r rhai sy’n fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Mae grwpiau eglwysig, cymdeithasau cymdogaeth a chymdeithasau trigolion yn cael eu sefydlu i gefnogi gwaith grwpiau cymunedol, gwasanaethau ac elusennau sy’n bodoli eisoes.

 

Original article here